• Nyelv: Magyar
  • Language: English
  • Sprache: Deutsch
  • Lingua: Italiano
TEL.: +39 334 7315281 +36 30 60 99 369 E-MAIL: berger@veronikaberger.com

Program

Óraszàm: 16 óra
2 délelott és 2 délután,
beleértve az utolsó „nyílt foglalkozást” (stage)

Résztvevők száma:
min. 20 személy

Célok:
fejleszteni az egyén kifejezőképességét:
kommunikációs és koncentrációs készség javítása
felesleges gátlások leküzdése

Módszerek:
Orff, Kodály, Acatouriere és Mezei Anikó többéves művészi pályafutásának tapasztalatai

Hely:
kisebb terem, lehet egy osztály

Tartalom:
rövid áttekintés a pszichomotorika , mint tudományág születéséről
pszichomotorika - zene
minden foglalkozást egy átfogó értékelés, majd relaxálás fejez be

Várt eredmények:
nemzetközi zenei repertoir
előadói képesség fejlesztése
empátia készség elősegítése
kapcsolatteremtés és csoport-összetartás serkentése
az örömszerzés fontosságának tudatosítása
a pszicho-fizikai állapot javitása

Költségek:
megbeszélés tárgya