• Nyelv: Magyar
  • Language: English
  • Sprache: Deutsch
  • Lingua: Italiano
TEL.: +39 334 7315281 +36 30 60 99 369 E-MAIL: berger@veronikaberger.com

A zene és a pszichomotorika közötti kapcsolat

A Berger módszer a pszichomotorika és a zene
- mint két non-verbális kommunikációs forma
- egyesítésére törekszik.A pszichomotorikát és a zenét egyaránt "nyelvnek" nevezi, melyek alkalmasak a belső élmények kinyilvánitására. A mozgáshoz a zenei ritmussal jutunk el. Tehát a testi-zenei nyelv eszköz a szabad önkifejezésre, hat a teljes személyiségre érzelmileg és fizikailag is.
Segitségével feldolgozhatóvá válnak a positiv és negativ élmények, fejlődik a karakter, a kreativitás, fejlesztően hat a koncentráló képességre és a kommunikációs csatornákat aktiválja. Ez különösen azokban az esetekben jelenthet komolyabb segitséget, amikor a verbàális kommunikáció valamilyen okból akadályokba ütközik.
A Berger módszer felhasználja eszköztárában az Orff-iskolaművek (Orff-Schulwerk) elméleteit. Eszerint a zenei és a táncos nevelés kiegészitik egymást és igy szolgálják csoportszituációban a kontaktusjavitást és az emocionális harmónia kialakulását. A másik alkotóelem a Kodály-féle szolmizációs kéztartás rendszer. Mivel a gesztus hanggá alakul, az énekek és a játékok egyesitik a mozgást, a szöveget és a dallamot.
Huba Judit könyvében rokon eljárásként emliti Kokas Klára foglakozásait. Itt szintén Kodály népdalait használják fel és ezekre improvizálnak mozgást, táncot. A különbség a két módszer között, hogy mig Kokas Klára csak népdalokat használ, addig a Berger módszer csak kiegészitésnek használja a magyar népdalokat, illetve a szolmizálást hivja segitségül a mozgás és a zene kapcsolódásához.
Ennél még lényegesebb különbség, hogy a hazai gyakorlatban a pszichomotoros fejlesztés problémakezelőhelyzetekben jellemző, a Berger módszer pedig prevencióként valamint -nevelési területen- a zenei alapismeretek elsajátitására használja fel a pszichomotorika.

Részlet Molnár Adrienn diplomamunkájából
Diploma: "A Berger módszer leirása, a módszerhez tartozó elméletek"
Hároméves főiskola 1996-1999
Pedagógia Főiskola Budapest


Zumbatomic Psychomotorika Musik